Schoolplan

Een schoolplan beschrijft integraal het beleid van de Op Weg voor een periode van vier jaar. Zowel op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten.

Dit schoolplan is bestemd voor zowel het bestuur van de Stichting als voor de directie, personeel en externe partners. Het is een verantwoordingsdocument voor de keuzes die directie en team maken om hun doel (en) voor de komende 4 jaren te bereiken. Het schoolplan wordt door het bestuur van de Stichting goedgekeurd. Het wordt ter informatie aan de inspectie Basisonderwijs gestuurd en behoeft de instemming van de Medezeggenschapsraad. Het is een bepalend document, omdat het richting geeft voor handhaving en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs bij Op Weg.

 

Beschikbare documenten