Schoolgids

In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd en een aantal praktische zaken. Als u onze voorgaande editie ook hebt gelezen, zal er veel herkenning zijn, maar het is duidelijk dat de ontwikkelingen in het onderwijs snel gaan. Daarom actualiseren wij deze schoolgids jaarlijks.
Voor het AVG-Privacy beleid van SKOT kunt u op onderstaande link klikken.

SKOT AVG-Privacy

Om u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden met onze organisatie, geven wij maandelijks een nieuwsbrief uit. Specifieke informatie voor een bepaalde groep c.q. schooljaar vindt u in de informatiekalender die wij op het eind van elk schooljaar verstrekken. Daarin staat dan de informatie die betrekking heeft op het daarop volgende schooljaar.

Beschikbare documenten