Schoolgids

In deze schoolgids beschrijven wij hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd en een aantal praktische zaken. Als u onze voorgaande editie ook hebt gelezen, zal er veel herkenning zijn, maar het is duidelijk dat de ontwikkelingen in het onderwijs snel gaan. Daarom actualiseren wij deze schoolgids jaarlijks.

Om u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden met onze organisatie, geven wij maandelijks een nieuwsbrief uit. Specifieke informatie voor een bepaalde groep c.q. schooljaar vindt u in de informatiekalender die wij op het eind van elk schooljaar verstrekken. Daarin staat dan de informatie die betrekking heeft op het daarop volgende schooljaar.

Beschikbare documenten